Reünie van de M.U.L.O. Schoolstraat 6 te Nijmegen

ga naar gastenboek

home | | voorwoord | | docenten | | leerlingen | | foto's

aanmelden | | contact | | laatste nieuws

Peter Terporten ( 1961-1966)

Om de een of andere reden zat ik in de huiswerkklas. Hein was surveillant. Ik had even niets anders te doen en vouwde toen een blad van een schrijfblok of zo dubbel, zodanig dat het als een huisje op mijn tafeltje kon staan. Op de kant die voor Hein te lezen was schreef ik:
"Wir wollen frei". Hein gaf geen Duits, maar hij kende het kennelijk wel. Hij zag het, kwam er aan lopen, liep rood aan, en veegde het papier met een zwaai van de tafel af schreeuwende: "Weet je was wir wollen..
Wir wollen Fatsoen"
.

Buukie kwam altijd buiten met zijn belletje rinkelen ten teken dat de lessen weer gingen beginnen. Op zekere dag vond ik thuis ongeveer net zo'n belletje. Niet precies gelijk, maar het leek mij de moeite van het proberen waard. Ik kon de volgende dag de pauze niet afwachten, en nog minder het eind ervan. Toen de pauze ongeveer voorbij was probeerde ik mijn belletje, en jawel hoor, de hele meute liep naar binnen. Tot grote verbazing van Buukie natuurlijk, die al snel in de gaten had dat ik het was. Ik moest mijn belletje inleveren. Na een tijd kreeg ik het belletje wel weer terug. Zo was Buukie ook wel weer.

Jan van de Ven ( 1964-1967)

De Mulo was voor mij de school waar ik hard heb leren werken. Veel drill and practice. Meneer Peters voor de klas overleden. Dat blijft in je geheugen gegrift staan. En ook de binnenkonst van meneer Bokhoven als hij weer eens een les Duits kwam geven. Vaak werd mijn klasgenoot Sjaak Orth begroet met de vraag: "En Sjaak, heb je nog strafklas?" Waarop Sjaak antwoordde: "Nee meneer".
Bokhoven: "Goed, 1 week strafklas". Sjaak verbouwereerd: "Ja, maar meneer". Bokhoven: "Twee weken strafklas!". Dan hield Sjaak maar wijselijk zijn mond....En dan de huiswerkklas, huiswerk maken na schooltijd. Ik heb in de vierde klas tot Kerstmis Mulo-B gedaan, maar vanwege droevige algebra-resultaten heb ik mijn Mulo afgemaakt Mulo-A met wiskunde en ben toen naar de toenmalige Kweekschool In Via op de Groesbeekseweg gegaan. Thans ben ik nog steeds in het basisonderwijs werkzaam.


Eddy Jacobs ( 1967-1971)

In die tijd geen aandacht voor het leren, alleen maar lol maken. In de 2e klas blijven zitten en voor een 2e keer de 3e klas mocht niet....Derhalve school niet afgemaakt. Veel goede herinneringen aan de school. De Schoolstraat ULO was berucht. Op vervolgschool werd je met argusogen gevolgd.

Leuk om al die annekdotes weer te lezen. Allemaal heel herkenbaar en nog vers in het geheugen. Eentje wil ik jullie niet onthouden. Met Fons de Poel in de klas gezeten. Bij terugkomst in de klas na een schoolpauze vroeg de leraar of iemand wist waar Fons was. Het antwoord was "hij is nog op het plein, meneer". De leraar boos. Wat hij echter nog niet wist, was dat Fons op een onbewaakt ogenblik met een cijferslot om zijn nek aan een paal van het fietsenhok was vastgemaakt. Is toch nog goedgekomen met Fons. In die tijd waren er aspiraties voor een beginnend bandje.
Er werd geoefend op de slaapkamer van Fons met een drumstel en oude buizenradio's als versterker. Maarten de Graaff was de drummer en Theo de Jong (zat volgens mij niet op de Schoolstraat) was de bassist. Fons was de zanger en speelde mondorgel. Altijd een gezellige boel daar.
Ook veel lol beleefd met Bernard Okkeloen die ik later weer tegenkwam op
de MAVO op de Bijleveldsingel en veel mee op trok.

Frans Kesseler (+) 1937-1940

Mijn vader( 1925-2003)heeft verteld dat toen hij examen moest doen in 1940 hij daarvoor op de fiets naar arnhem moest .
H ij kwam voor t examen te laat omdat de brug in arnhem door een bombardement kapot was. H ij heeft toch aan t examen mogen meedoen en we hebben thuis zelfs zijn puntenlijst liggen. Ik weet niet of jullie er iets mee kunnen maar als je wilt wil ik wel n kopietje hiervan opsturen.

Wij weten zeker dat als mijn vader nog geleefd had hij het heel erg leuk had gevonden om op de Reünie te komen.
Met vriendelijke groet , zijn dochter
Monique Kesseler te Malden


Jo Kuppen ( 1955-1959)

De klaslokalen werden verwarmd met grote "potkachels".Aan de bovenzijde was zo'n kachel afgesloten met een deksel.In dat deksel was een kuiltje met dwars-stangetje, hieraan kon met de pook het deksel worden opgelicht. Op een middag hadden we les, boekhouden, van mijnheer Zeegers (de Toon). Ik was bezig mijn omgeving te imponeren door het tonen van kruitstaafjes afkomstig uit gedemonteerde geweerkogels (ex WO 2).
Iemand (Gradje Janssen uit Leuth?) stelde voor er eentje aan te steken.
Ik vond de kans om daarbij te worden betrapt te groot; maar die potkachel......., nu geen elastiekjes maar kruit in het kuiltje!!! Toen "Toon" vroeg wie de kolom met getallen op het bord kon aanvullen, was ik er als de kippen bij om me aan te bieden. Op de terugweg naar mijn plaats stopte ik een flink aantal van die staafjes in het kuiltje. Na korte tijd....shhwoe!!!!..'n steekvlam + rooook.
Wij(oa Gradje Janssen, en Koekie Verheije?)zaten vlak bij die kachel en speelden paniek. Oh mijnheer!!!!...... de kachel,..de kachel ploft!!!,..
dit gaat fout!!!,we gaan hier weg, we gaan naar huis!. "Bliiiijjjjft kalm"!, "terug op jullie plaatsen"!, riep Toon dapper. Hij liet vervolgens alle kleppen en schuiven van die kachel en ook de ramen open zetten. Als een echte veldheer, commanderend en dreigend, kreeg hij uiteindelijk de zaak weer tot bedaren.

Joop de Koning ( 1946-1949)

In mijn tijd stonden er hoge potkachels die op hout en Cokes gestookt werden. Meester Schillings ontdekte bij een Klasgenoot een stripboekje van DIK BOS. Dat was kennelijk verboden lectuur want het werd afgepakt en direct in de potkachel gedeponeerd. Er werd gelaten gereageerd. Iets was nu in 2005 niet meer mogelijk zou zijn.

Hans Berris ( 1967-1971)

Alhoewel ik bepaald geen warme herinneringen heb aan mijn mulo-tijd, (de St. Jozefmulo heb ik ervaren als een harteloze en a-creatieve
leerfabriek) ,
heb ik met plezier de web-site bekeken.
Veel herinneringen komen terug. Ik merk nu ook wel wat goede.
Ik moet zeggen dat ze me op daar op de schoolstraat wel geleerd hebben hoe ik in korte tijd een grote hoeveelheid stof tot me kan nemen.
Bij mijn latere studies heb ik dankbaar gebruik gemaakt van mijn op de mulo aangeleerde vermogen om te stampen.

Wim Peters ( 1947)

Opmerkingen van Buukie : Ge zoude ge af en toe "n cent geven.                                    We zouden je een schop moeten geven dan kun je bij de Heidemy nuttig werk gaan verrichten. Een heel ritueel iedere dag als Buukie koffie ging zetten op de balie voor ons. Hij draaide eerst het gaskraantje open en ging vervolgens in zijn broekzakken lucifers zoeken. Als hij die tenslotte gevonden had en het gas aanstak trokken wij ons hoofd in voor de gasvlam die dat steeds weer gaf. Vermakelijk vond ik dit wel! Het onderbrak de sleur.

Hennie Tijssen ( 1954-1958)

Van de mulotijd is mij nog bijgebleven, dat ons discipline werd bijgebracht door de heer van de Brugge, het strenge hoofd van de school.
Als het tijd was om naar binnen te gaan, liep hij met de bel rond op het schoolplein. Wij moesten ons dan buiten netjes in rijen opstellen en bij het naar binnen gaan moest het stil zijn. Maar wat had die man een kennis, fenomenaal.
Wat me ook nog bijgebleven is, is het bokspringen en het handjeklap. Dan ging het er fanatiek aan toe.
In die tijd maakten wij een gedeelte van ons huiswerk op school. Wij bleven dan tot zes uur s'avonds op school.

Gerard Dinissen ( 1953-1957)

Als anekdote is mij bijgebleven de belevenissen met docent Toon Zegers (Toon de blazerd ).Hij kon absoluut geen orde bewaren.Zijn wapen was al gauw "strafklas vriend"Ook kon hij boeiend vertellen over zijn ervaringen in het leger

en zijn functie daarin.Helaas kwam aan zijn verhaal meestal snel een einde, vanwege de reacties uit de klas.Een bijzonder figuur , die TOON.

Mijn broer C.G.(CHRIS) Dinnessen, geboren 3 juni 1936 heeft in het beging van de jaren vijftig ook op de ze MULO gezeten. Helaas is hij in 1998 overleden.
Andere namen, die ik kan herinneren, waren:Jan Elemans , wonende te Nijmegen (Hees) aan de Laarse Dam,Piet Peters, wonende te Nijmegen aan de Molenweg, ? van Rossum , wonende te Nijmegen aan de Wolfskuilseweg en diverse broers van de familie Kennis te Heumen (Grote vrienden van TOON)

Jac Arnts ( 1960)

Ik zat achter in de klas, naast iemand die was blijven zitten. Hierdoor een eindrapport met 2-en en 3-en en van school afgemoeten.
Wel was er de “ blazerd “ , (Toon de Blazerd = Zeegers ) waarvan ik regelmatig terug of eerder voor straf op school moest komen.
Toch kon je op die man niet kwaad worden. Tevens heeft mijn vader op de avondschool nog les van deze man gehad. Ik had wel een goed cijfer voor Frans. Ik kon goed opschieten met deze leraar. Hij was direct, daar hield ik wel van.

Wim Melsen (1951-1954)

Van Erp,  (bijnaam Erwt) leraar Duits, legde op een, voor die tijd, zeer gewaagde manier uit hoe bepaalde meervoudsvormen tot stand kwamen.

Ik citeer de Erwt:
Het meervoud van Mutter is Mütter,
Het meervoud van Tochter is Töchter.

Dus heren de moeder heeft punten en de dochter krijgt puntjes.

Ton Hendriks (1947-1951 )

In mijn tijd was de school nog een driejarige mulo, waar ik dus 4 jaar overgedaan heb. Ik mis de namen van "Puk" Hilgers , het hoofd der school, en zijn oudere broer de "mum" Hilgers . Dit was een kettingroker. Meester Nyland een grote kerel met een brulstem. Hij woonde toen op de Groesbeekseweg bij de kazerne.

Op mijn eindexamen kregen wij ook een tweedelige overhoring over godsdienst. Het eerste deel betrof bijbelkennis die ons was bijgebracht door Rector Simkens . Hier bracht ik niets van terecht. Anders ging het met de catechismus. Die had ik uit de kop geleerd. Daar kreeg ik een 10 voor, dus het eindcijfer was een 5. De aanwezige, waarschijnlijk diepgelovige gecommitteerde, was daar totaal niet over te spreken en gaf mij dus een sterke reprimande en de boodschap om zonder dralen mijn biechtvader te raadplegen. Dat moet ik tot op heden nog steeds doen!

Huub Hofs (1961-1965)

Ik weet er niet zo veel meer van . Alleen stond 's morgens de heer van de Bruggen (directeur of heette dat toen nog Hoofd ?) in de gang en als ik dan te laat was zei hij - hoofdschuddend - "mijnheer Hofs " (hij zegt mijnheer tegen me) " .. dat wordt niets meer met U ." En inderdaad, uitstapjes - cultureel of anderszins - waren er niet bij. Je ging naar school en naar huis en dat was het. Als ik dat anderen soms vertel geloven ze dat niet.

Jos de Kloet ( 1958-1962)

De eerste les van toon de Blazer (Dhr Zegers ) en gelijk strafklas.
Bij de Godsdienstlessen verbleef ik meestel op de …. gang .

Herman Krommedam (1958-1963)

Ik vond dhr. Straetmans een van de beste leraren met een onvoorstelbaar goed geheugen wat hij ook regelmatig demonstreerde. De handjes van Clerxs (met het kromme pinkje)zaten nogal los. Toen hij mij tijdens avondstudie ergens van beschuldigde en ik het daar niet mee eens was wilde hij mij slaan Ik heb hem toen gevloerd en genade laten smeken, met alle gevolgen van dien. Heintje kwam net op school eerst als invaller; later definitief. Hetzelfde voor Goofy . Heintje was ook de eerste die met een auto kwam, een oude Ford Prefect.

Jos Jansen ( 1961-1965)

Hetgeen wat ik mij noch kan herinneren is dat ik de naam Goofy (voor dhr Geertsen ) van mij af komt. Ik vond dat hij er op leek. En de witte straf kaarten die je kreeg als je wat uitgevreten had en dat je die moest laten ondertekenen door je ouders. Ik nam dan een oud rapport waar een handtekening op stond en oefende net zolang tot ik hem feilloos kon namaken. Dat ging goed tot Hendriks er lucht van kreeg. Bij Toon de Blazer (dhr Zegers ) lukte het altijd

Ferry Gubbels ( 1965 - 1969

Toen ik op de Ulo kwam, na van het Dominicuscollege te zijn afgetrapt, moest ik bij Van Bokhoven komen. Ik kreeg een duidelijke waarschuwing dat ik mij op zijn school beter moest gedragen. Dat beloofde ik uiteraard. Twee dagen later moest ik weer bij hem komen. Ik had gevochten met een leerling uit een hogere klas. Ik kreeg behoorlijk op mijn donder (strafklas) en mijn ouders werden ingelicht.

Toen ik zijn kantoor verliet, riep hij me nog na, dat die andere leerling er slechter uitzag dan ik, ik had enkel een blauw oog, en dat het wel eens goed was, dat deze jongen, wiens naam ik niet meer weet, er goed van langs had gekregen, en dan nog wel van zo'n klein ventje. Ik heb nooit meer gevochten op school!

Ik zal niet snel het geklier in de klas van Brammetje vergeten, moest ik weer een bladzijde of twee overschrijven, later een heel hoofdstuk, of nog meer. Ik ben nu erg goed in geschiedenis, dankzij het strafwerk van Brammetje .

Theo Cornelissen (1968-1972 )

Directeur van Bokoven was niet geliefd in de Schoolstraat. Hij is een keer aangevallen door een buurtbewoonster met een broodmes.

Gerry van der Sterren

Uit mijn "glorieuze" en "succesvolle?" loopbaan aan die schoolstraat kun je al opmaken dat het regime mij enorm tegenstond. Maar je had in die tijd niet veel te vertellen.
Dus tegen heug en meug en vechtend tegen de bierkaai toch nog 4 jaar daar gesleten.
Het mag dan ook niet erg gek klinken dat ik mij, behoudens de al genoemde karakteristieke leraren (goofy, de Haan, de Beijer, de Bruin en uiteraard de Bok, niet bijster veel herinner van die school. Maar al lezende op schoolbank komen oude herinneringen die ik, begrijpelijker wijs, ver verdrongen had weer boven.

Gerrie van der Sterren

Dhr. de Haan had maar drie regels:
1. U mag spieken, 2. U wordt gesnapt, 3. U bent zuur.
De Bruin gaf niet alleen Duits, hij zag er ook Duits uit. (met name als de als de standaard Duitser uit Beieren.)

Hans Artz (1969)

Een staat in mijn geheugen onuitgewist: Het was dat ik toen in Klas 3A 1968 zat en ik wat piepschuim en een papiertje zo aantrekkelijk vond om in de hoek van een raamkozijn buiten op de speelplaats in de brand te steken, dat dit een beetje uit de hand liep. Hoop rook en gelukkig weinig vuur, maar het kwaad was geschied. Gauw het vuurtje uitgemaakt en weggelopen, zodat men niet meer wist wie dat had gedaan. Wat een paniek bij mij en de grootste lol bij de omstanders. Helaas, Bokhoven is als een Sherlock Holmes bezig geweest en kwam op 'n gegeven moment mij uit de klas pikken. Iemand had mij dus verlinkt. In zijn kamertje een donderspeech gekregen van jewelste. Zijn laatste woorden waren: Hier laat ik het niet bij, je zult nog wel wat van mij horen of dat je misschien wel van school afgestuurd wordt of nog maar een keer dat jaar moet overdoen. Ik dacht wat slaat dat nou weer op, maar de schrik zat er bij mij toch wel goed in, want ik had die klas al gedoubleerd. Gelukkig of ongelukkkig; vlak voor het eind van dat schooljaar ('n maand later na dat voorval) kreeg ik een verkeersongeval met mijn Solex in de buurt van Malden en kwam met een hersenschudding in het ziekenhuis terecht. Uiteraard niets meer van de Bok gehoord en toch overgegaan naar de 4e, alwaar ik mijn diploma A+ Wiskunde heb gehaald

Gerard Peters  (1967-1970)

Na de wat exclusieve 'NEBO' vond ik de Mulo aan de Schoolstraat wat massaal en qua onderwijs en faciliteiten niet zo bijzonder. Toch waren het wel mooie jaren en menig leraar had het nogal moeilijk. In het examenjaar gingen we naar de Firato. Nog een paar leraren naast de genoemde:
Gerard Oor, Frans Oor, en die zeer vriendelijke man van Duits die een prullebak met glas door Van Bokhoven in de klas kreeg geslingerd.
En heette 'Heintje' geen Hendriks?

Jos Artz   (  1967  )
 
Ik kan mij nog wel het nodige herinneren. O.a dat er twee leerkrachten voor de klas zijn gestorven. H et snoep kopen op de hoek. Het met de knokkels op elkaars hand slaan tot je bont en blaauw was. Want je moest natuurlijk het langst vol houden. Het klap, hak schuuf gebeuren.   Ook werd er en dat kan ik mij alleen herinneren van de zaterdagochtend les, jaja dat waren nog eens tijden, dat er gebeden werd. Het was tenslotte, tenminste dat staat mij nog bij, een R.K school. De leraar zette in en de klas moest volgen maar naarmate het gebed vorderde werd er steeds meer gemompeld inplaats van dat het gebed werd opgezegd. Steeds maar weer opnieuw beginnen tot het goed ging en steeds weer werd er gemompeld. De leraar kookte op het laatst. Maar ja je was jong. De mooiste les was uiteraard, voor mij tenminste, de gymles. Als laatste de Schotse sprong maken. Zelfs bossen sleutels werden er naar je toe gegooid

wanneer je niet oplette. Achteraf blijkt alles toch mee te vallen en kijk je toch terug op een mooie tijd.

Leo Hartelo (1967)

Leuk idee om een reünie te organiseren. Ik ben het kleine broertje van Hans Hartelo (inmiddels ben ik ook al weer 50). Volgens mij hebben jullie ook bij elkaar in de klas gezeten maar ik weet dat niet zeker. Ik weet nog wel dat jij in de tijd dat ik op de Mulo zat optrok met een jongen die Visser heet. In die tijd was ook regelmatig een reclame voor nasi van Coen Visser op de radio. Als jullie dan bij ons in de klas kwamen met e.o.a. lullige boodschap omdat jullie even de benen moesten strekken of omdat de leraar jullie even kwijt moest dan gonsde het door de klas: "Coen Visser, zoooo gemakkelijk .

Ik herinner mij nog een naam uit de eerste klas (na doublure) en volgende jaren. ca 1967-1968
Jan Heymans, dat was de grootste komiek uit de klas. Hij hoefde maar een gekke kop te trekken of de hele klas lag dubbel. Ik weet nog dat hij ook een keer zijn neus heeft gebroken in die tijd maar ook daarvan maakte hij meteen een act door juist de aandacht te trekken op zijn ingepakte neus. Leraar Timmermans had altijd een flinke rode neus dus was in die tijd een gewillig slachtoffer. Ook herinner ik me dat een van de gebroeders Oor welke beide scheikunde gaven een demonstratieproef deed in waarbij een reageerbuis verwarmd moest worden. Nadat een leerling nog had gevraagd "meneer komt dit wel goed?" knalde de boel uit elkaar met tot gevolg dat hij de volgende keer onder de pleisters zat en wij bij de eerst volgende proef onder de tafels kropen.

Gerry van der Sterre.

Leo Hartelo verteld over een ontplofte reageerbuis. Dat was in een les van Gerard Oor. Frans Oor gaf natuurkunde. Snoep halen in de buurt van de school. Dat waren voornamelijk de zogenaamde "ventieltjes" staafjes drop met een gekleurd laagje zoet glazuur er omheen.

Harry Willems

enige bijzondere is dat de heer Hendriks mij letterlijk eens de klas uit heeft geschopt met de vermelding dat ik een halve gek was. Viel best mee vond ik zelf. Hij schopte wel aardig voor een linksback van ik meen Eendracht uit Mook?

Ab Steens (1966-1970)

De leukste tijd was voor mij toch wel het jaar aanvullend Mulo B dat ik in 1969/1970 heb doorlopen. Een soort half sabatical year, waarbij we alleen de B vakken volgden.

Tot we een keer een excursie op het politiebureau hadden, waarbij we eerder terug waren dan de leraren, zodat er tijdens de aansluitende lunchpauze een broodgevecht ontstond waarbij de boterhammen tegen de muren plakten en er sponzen met verdunde chocolademelk door de lucht vlogen. Voor straf moesten wij “ aanvullers “ daarna een aantal weken ook de A-lessen volgen !

Overigens hebben we in dat jaar ook geprobeerd om het schoolblad “Please Sir “ van de grond te krijgen, ik heb nog 3 nummers hiervan in de kast staan. Stond niet veel bijzonders in, maar was wel leuk om te maken! Op het examen kregen we de rekening gepresenteerd voor het instampkarakter van de lessen, want hoewel we op het schriftelijk negens en tienen scoorden, gingen we op het mondeling een voor een de mist in en scoorden we ondanks protesten van Bram zulke lage cijfers dat er uiteindelijk nog slechts zesjes en zeventjes overbleven.

Gerry van der Sterren: (1967-1970)

Stank: Wat vooral erg "leuk" moest zijn waren elastiekjes. In de klas stonden in die tijd van die mooie oliekachels. Bovenop die kachels zaten roosters. Nu kon je daar een elastiekje door laten "vallen".
Op zich niet spannend, maar na verloop van tijd begon het behoorlijk te stinken in de klas. Dat was leuk, minder was het dat we gewoon moesten blijven zitten in die stank.
Godsdienstles ? In de eerste klas (1967)hadden we een godsdienstleraar. Deze pater van de Graafseweg (klooster Boskapel) had wel wat moeite met het handhaven van de orde. Of de namen kloppen weet ik niet zeker, maar Leo Voermans, een jongen die wat groter was dan de andere eerstejaars had ook wat meer lef. Nu was het geen bijzonderheid om kleine propjes nat te maken en tegen het bord te gooien. Maar proppen zo groot als een tennisbal, dat was uniek. Zoals gezegd Leo was wat groter dan de andere kinderen. Niet alleen zijn mond en zijn postuur, maar ook zijn proppen.
Het eindigde met een heuse achtervolging in de klas. Leo werd achterna gezeten door een totaal over zijn toeren geraakte godsdienstleraar. Totdat Bokhoven op de herrie afkwam. Hoe het afgelopen is weet ik niet meer. Maar Bokhoven kennende heeft Leo zich na het voorval erg klein gevoeld.

Cultuur:
Een middagje naar de schouwburg. Naar een voorstelling van Scapino. Willy Wesseling en ik waren erg grote cultuurliefhebbers. Dus hebben we die middag besloten mee te gaan, tot we in de buurt van de schouwburg waren. Vervolgens zijn we naar de St.Stevenskerk gegaan en voor een kwartje hebben we de toren beklommen. Dat was pas cultuur.

Kattekwaad:
De stoere jongens kwamen met een bromfiets naar de school. Die werd zorgvuldig in de stalling gezet.(een overdekt hok)Dus scheurde wij van een pakje vloeitjes een stukje groen karton en friemelde dit tussen bougie en bougiedop.De bromfiets starten was dan onmogelijk geworden.

Jo Arts (1962-1966)

De grootste anekdote vind ik nog altijd dat de hr. V.d. Bruggen in een Daf reed. Wij schreven hierop : Ïk wil gewassen worden", waarop hij schreef: "Niemand" Wanneer Heintje iemand de klas uitstuurde dat zat te zingen of iets dergelijks zei hij altijd :Ïk zal je straks een ander toontje laten zingen."

Edo van Ooyen 1962-1966

In de 3e klas met de gym leraar mee naar de Heilig Landstichting om hard te lopen en te gymen. Fietsen, tassen en spullen lieten we achter op een stuk veld en na een uur of twee, kleedden we ons weer om op het veld. Toen werd er nog niets gestolen.

Fred Thanhausser 1964-1968

In rijtjes wachten tot je naar binnen mocht, in gareel, gymlessen – bij Enders - warm lopen binnen of buiten, snoep "zwart-wit" kopen in het winkeltje tegenover - het speelplein met het hek in het midden.

Tonnie Willems 1964-1969

Mondelinge overhoring menskunde door Heintje - ik moest voor de klas komen, Heintje gaat naast me staan, bukt voorover en begint z'n broekspijp op te rollen. Ik zie iets wits tevoorschijn komen en sta er met een verbaasde blik naar te kijken. Heintje kijkt op, ziet mijn gezicht, schiet in de lach en roept heel hard " Wil lems sodemieter op - ga zitten " Wie die middag het meeste gelachen heeft hij of ik is nog maar de vraag. Ik had helemaal niks geleerd.

Rein Friedrichs ( 1946-1950)

Ik ging lopend van Brakkenstein naar school, later met een zelf in elkaar geflanste bakfiets.

Ted Hilgers (1949- 1952)

Voor mij was het onprettig bij mijn ooms - de puk en de muk - op school te zitten.
E. Hilgers, leraar Duits was de Mum en J. Hilgers, de directeur, was de Puk, zo genoemd vanwege zijn kleine gestalte.
Thuis wisten ze bijna alles van me.
Mijn klasgenoten meenden dat ik een streepje voor had. Het tegendeel was echter waar.
Op de retraite in Manresa kwam ik pas te weten wat voor een soort zonden van onkuisheid ik zou kunnen bedrijven.

Ton Hijmans ( 1963-1967 )

Ik ben vanaf de toenmalige lagere school St.Josephschool uit het Waterkwatier naar de MULO aan de Schoolstraat gegaan. Was ik op de lagere school nog een voorbeeldige leerling, op de MULO sloegen echt alle stoppen door. In de eerste 3 jaren heb ik naast de reguliere schooltijd ongeveer net zoveel tijd in de strafklas doorgebracht. Nadat ik mijn examen gehaald heb, ben ik naar de kweekschool gegaan.
Uit de anekdotes die op de site staan, wordt al een aardige beeld geschetst van de Mulo-school aan de Schoolstraat. Tijdens mijn tweede jaar was dhr. Bokhoven mijn klassenleerkracht. Het toeval wilde dat hij in zijn jeugd samen met mijn vader in Winssen op school heeft gezeten.
Uiteraard kon hij niet nalaten dat iedere keer in de klas te vertellen.
Ik was het op een gegeven moment spuugzat en begon thuis tegen mijn ouders hierover te klagen. Mijn vader dacht dat hij de oplossing voor dit probleem had. "Als De Bok weer over zijn jeugd in Winssen begint", zo zei hij, "dan moet je hem eens vragen of hij zich nog kan herinneren dat ik ooit een klomp op zijn hoofd door midden heb geslagen."
Ik vol goede moed naar school. En ja hoor, tijdens de les begon de Bok weer over het feit dat hij in Winssen zo'n fijne tijd met mijn vader had gehad. Toen ik hem vroeg of hij zich het verhaal van de klompnog kon herinneren, werd hij "wit heet." De klas lag in een deuk en ik had weer eens een week strafklas te pakken.

Bert Roes ( 1958-1962)

Toon de Blazer gaf bij ons aardrijkskunde. Een vraag die hem regelmatig uit de klas werd gesteld: "Meneer, wat is toch de hoofdstad van Hawaii?
Toon antwoordde steevast terwijl hij voor de klas heen en weer banjerde in de voor hem karakteristieke tongval: "Hooonoooloeeeloeoe ". De klas lag dan altijd weer dubbel.

Ik mocht de twijfelachtige eer hebben om als eerste te zakken voor het godsdienstdiploma. Dat heeft Buukie mij zeer kwalijk genomen. Hij had mij liever zien zakken voor het MULO-diploma dan dat de RK-eer in diskrediet werd gebracht!

In een van de winters hadden we een spiegelgladde glijbaan op het schoolplein gemaakt. Deze baan eindigde tegen een van de deuren van die stinkende WC's in de hoek van het plein. Hoe we het versierd te hebben, onder de ogen van de surveillerende leraren, weet ik niet meer maar we hebben de deur eruit weten te "rammen".

Clerx had op een gegeven moment de lesstof opgegeven voor een repetitie Frans. Maar in die repetitie werden heel andere vragen gesteld. In de pauze werd hij door de klas "ter verantwoording" geroepen. Hij gaf geen krimp en dat schoot een van onze klasgenoten in het verkeerde keelsgat.
Hij werd zo kwaad dat hij Clerx bij de keel greep! Twee andere leraren hadden toen grote moeite om hem te ontzetten.

De opleiding was hard maar men ramde er een grondige basiskennis in waar ik nu, na 45 jaren, nog steeds de vruchten van pluk.

Martin van Druten ( 1952-1956 )

Straetmans "De Teef", waarvan ik Duits kreeg, was een echte heer.
Voordat hij ging zitten veegde hij met zijn zakdoek altijd over de zitting van de stoel. Tegen vakantietijd liet hij ons een aantal rijen willekeurige getallen op het bord zetten. Hij bestudeerde die reeksen getallen enkele minuten en ging dan achter in de klas met de rug naar het bord staan. Als wij bv dan aan hem vroegen wat het 4e getal in de 3e rij was noemde hij dat getal feilloos op. Zelden dat hij een verkeerd antwoord gaf. Ik vond dat heel knap.
Voor de ene leraar had je meer sympatie dan voor de andere. Echter "de Bolle" mocht ik niet. Ik vond hem onbehouwen en heb persoonlijk met zijn losse handjes kennis gemaakt wat in deze tijd ondenkbaar is.

Rini van den Akker ( 1943- 1947) Oudste ex-leerling

Helaas bijna geen herinneringen aan leerlingen. Wel een enkele leraar.
Gebroeders Hilgers, een ervan was directeur (Puk en Mum). Leraar algebra, de Stier. Leraar Nederlands, de Erwt. Nog een leraar de Blazer.
En het was een heel eind lopen!! Elke dag.
De enige medeleerling waar ik nog contact mee heb is Willy Cornelissen, hij woont in de Veldstraat 49. Nijmegen.

Leo Pelser (1956-1960)

We hadden op een goed moment proefwerk van Toon de Bloazerd . We ontdekte dat hij, in de pauze surveillerend, het proefwerk met 2 handen vast had met de handen op de rug. Sjors Beekman en ik keken steeds om de beurt een paar seconden op het blaadje. Als de ene keek leidde de ander Toon af. De hele speelplaats zag het en Toon zag wel dat er iets aan de hand was, maar wist niet wat. Wat hadden we schik! Uiteindelijk hadden we maar heel weinig gezien.. maar toch .....

Wat waren we bang voor Buukie .... Ik ook, terwijl ik een redelijk voorbeeldige leerling was. Nooit strafklas gehad! Buukie was een onmens, een bullebak... een chagerijn ... Tot die gedenkwaardige dag. Politie op school. Er waren tuintjes vernield op de Engelenstraat. Ik zou de dader zijn. Buukie kwam me uit de klas halen... Dat was al wat... Dikke keutel in m'n broek. Maar hij was heel vriendelijk en vroeg me hoe, met wie en langs welke route ik naar school kwam vanaf de Da-Costastraat . Ik was van m'n leven nog nooit in de Engelenstraat geweest. In gesprek met de politie hoefde ik heel weinig te zeggen. Buukie nam het rücksichtslos voor me op en ik kon gaan. Na school kreeg ik 2 potloden, een gummetje en een schetsboekje voor de valse beschuldiging.

.....................

Ik kleur niet gauw... maar nu... gôh ...  lijkt die Verbruggen soms toch op een gewoon aardig mens...

Coos van Hoorn ( 1948-1952)

De Mum vond dat ik te weinig deed. Met Pasen zei hij: als er over jou gestemd moet worden, stem ik tegen.
Dat was dus werken voor korte tijd werken geblazen. Met goed resultaat.

Bert van Horssen ( 1949- 1953)

Ik herinner mij nog een moment dat de "rooie"van Oers ,een leerling ,de klas werd uitgestuurd door de "TEEF".Hij moest buiten op de gang gaan staan en ineens kwam er water onder de dorpel van de deur door en stond die rooie daar op de gang te plassen tegen de lokaal-deur.Toen de leraar de deur opentrok kun je de hilariteit indenken die het gevolg was.

Wim Melsen ( 1951-1955 )

Bijnaam van J Hilgers was de Puk, hij woonde toen in de groenestraat en is vrij snel na zijn pensionering aldaar overleden. Zijn broer ? ? Hilgers gaf Duits en had als bijnaam de Mum . Hij voorspelde mij dat als ik met een vijf voor Duits over zou gaan naar de tweede klas ik dan zou blijven zitten. Helaas heb ik hem gelijk moeten geven.

Ben Kok ( 1950-1956)

Mijn wiskundige aanleg was niet veel. Bij de stelling van Pitagoras ? hield het voor mij op. Doch op zeker moment, ik zat in 1c, daarvoor in 1b, bij de heer Hendriks en een opgave tijdens het proefwerk wist ik niet te beantwoorden. Omdat ik 's- morgens de kachel aanmaakte was ik vrij vroeg aanwezig en de tas van de heer Hendriks stond op de lessenaarstoel. Ik heb toen de map met proefwerken gepakt en het antwoord op de gemiste vraag alsnog ingevuld a.d.h. van het proefwerk van een medeleerling van wie ik wist of dacht dat hij goed was in wiskunde, toen de map weer netjes opgeborgen in de tas. Enkele dagen later deelde de heer Hendriks de proefwerken weer uit met de mededeling, dat er wel iets heel merkwaardigs was gebeurd. Ben Kok, had een plaats vlak bij de deur van de klas, had dezelfde fout gemaakt als een medeleerling, ik ben de naam kwijt, die bij het raam zat !!! Ik heb me natuurlijk van de domme gehouden en omdat het toen heel gewoon was dat je een rode kop kreeg als een leraar je naam noemde viel het niet op.

De Mulo gaf mij vanaf het begin veel studieproblemen. Gevolg, doubleren 1e klas en op 1 punt gezakt bij het eindexamen. Een en ander had vooral te maken met zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Gevolg de Middelbare Handelsavondschool kon ik eerst na mijn militaire dienst afmaken. In dienst, sergeant, veel bijgeschaafd. Gevolg, het studeren ging mij beter af. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben er trots op dat ik ca 20 jaar leiding heb mogen geven bij de fiscus, en op enig moment zelfs aan ca 100 mensen. Ik bedoel maar met veel doorzetten kun je ver komen.

Wim Janssen Lok

Mijn ervaring van de Mulo Schoolstraat 6. Ik vond het een strenge school waar ik evenwel veel geleerd heb. Er werd structuur geboden , je wist waar je aan toe was.
Ik ken natuurlijk de strafklas.
De half open altijd stinkende toiletten op de speelplaats, de grote potkachels waar we net voor het speelkwartier begon,elastiekjes op legden zodat de lessen later zouden beginnen althans dat   hoopten wij. Maar helaas moesten we in de stank zitten.
De klassen met de houten vloeren en de banken met klep en inktpothouder waar we in zaten. De balpen was in opkomst. De leraren kwamen nog met de fiets naar school behalve de heer Hendriks uit Mook , deze kwam als eerste met een auto. Het was een blauw witte Ford Anglia . Later reed hij een volkswagen.
Het eerste jaar bleef ik zitten en moest bij de dhr. Verbruggen , Groesbeekseweg 149 komen vertellen, of ik nog wel gemotiveerd was om het jaar over te doen.Een gevleugelde uitspraak van hem was: er lopen veel paarden in de renbaan maar er zijn er maar weinig die een prijs behalen.

Hij keek dan wel erg vaak mijn richting uit .Gelukkig heb ik het gehaald met een acht voor natuurkunde waar ik volgens hem zeker een onvoldoende voor zou halen.

Hemmie Cornelissen (1964-1968)

Van de 4 jaar die ik op de mulo zat heb ik er 3 in de strafklas doorgebracht. Van Jan van Bokhoven kreeg ik op een gegeven moment zelfs een paar dagen aangemeten terwijl ik niets had gedaan, maar voor het geval dat... Ik moest ook veel strafwerk maken m.n. van ook weer van Bokhoven. Die had de gewoonte om, als je het dan inleverde, op de hand te wegen om zodoende te bepalen of het wel genoeg was. Op een gegeven moment kreeg ik een bult strafwerk, waar ik uiteraard geen zin in had. Ik verzamelde alle ouwe rommel waar ik toch niets meer aan had van alle vakken. Het bovenste blaadje was Duits, waar het strafwerk uit moest bestaan. Ik gokte puur op het wegen. Aldus geschiedde. Al wegende zei de Bok: mmmm ... dat lijkt me wel voldoende. En zonder verder te kijken smeet hij het de prullenbak in.
Vrienden van toen waren trouwens in de eerste/tweede klas: Hennie Engel en later Peter Ariaans en Sjaak Didden , Peter Mulder en Cees Lesemans . Met de laatste ging ik naar de marine.

Harry Peters ( 1966-1971 )

Bijgaande overeenkomst is van ongeveer 1969, toen we in de 3 e klas zaten en het genoemde trio bleef “bakken”
In de pauzetijd zorgden we voor aktie en chaos door de tassen van medeleerlingen om te keren. Iedereen wilde zijn eigen spullen uit de stapel rotzooi halen en wij vonden dat schitterend om te zien terwijl leraren over de rooie gingen omdat hun lessen niet konden beginnen.
Wij wilden ons wel beschermen tegen dit soort grapjes onderling en maakten toen bijgaande overeenkomst op.
Hierop stond ook al een flinke sanctie van Fl 10 voor diegene die dit verdrag zou schenden en was mede ondertekend door 2 getuigen van deze School-street-gang . Een echte bende die voor een bende zorgde!

José van den Hoff . (1971)

Ik heb in de klassen 2b (2x), 3b en 4b gezeten en ben tot een ieders verbazing, zeker van Van Bokhoven nog geslaagd ook!  Samen met een paar fijne kornuiten behoorden ik tot een vaste groep in de klas die (te) veel strafwerk kregen en die nooit begrepen werden. Velen uit die tijd gingen daarna naar de HAVO en HTS, ik zelf naar de Marine.

Harrie Ebbers. (1970)

Erg strak gebeuren op deze school in de Bottendaal. Snoep halen buiten het zicht van de surveillance bij "Moeke Nas"? Roken bij de fietsen met de rokende sigaretten in de zak van je jas. Wordt er hier gerookt dan?

Hans Artz. (1969)

Samen opgetrokken met Jan Heijsen ,Charly Scanlon, Jacques Lejeune en Fred Huiskens. Zondags met elkaar een feestje op zolder bij Jan thuis. Yolanda v.d. Scheer. Ben gestraft door De Bok vanwege een klein brandje op schoolplein. Snoepgoed halen bij de kruidenier op de hoek. Met je passer in de houtenvloer gooien. Supergladde ijsglijbanen op schoolplein.

Pukkel (nog steeds in mijn bezit) ipv schooltas.   Leraar Geertsen streng, maar rechtvaardig.

Rob van der Geugten  (1969)

 Klassieke jongensschool met voor mijn gevoel streng heersend lerarencorps. Weinig relatie, veelal taakgericht, huiswerkopdrachten maken, overhoringen, huiswerkklas na afloop van de school tussen 16.00-18.00 uur. Ouders de illusie gevend dat hun zoon dan het huiswerk voor de volgende dag gemaakt had. Overschrijven van elkaar stond hoog in ons vaandel.
Strafklas op zaterdagochtend, veel voetbal, veel spelen.
Fietsend langs de Dobbelmannfabriek, die de riolen deed schuimen na de volgende afvallozing. De geur van zeeppoeder en het in de rij van je klas staan als de schoolbel ging.
Of ik er wat leerde? Ja over de loss in Limburg en de veengronden in Drente, over de pyramide van Cheops die Goof zo mooi kon tekenen en de Dorische zuilen van het Parthenon. De idioomrijtjes van Bok en Clerx (met schuine pink) en wiskunde en boekhouden van Bram.

Fred Huiskens (1969)

Moeke Metselaars (een onsje van dit, een onsje van dat)
"Avondstudie" , huiswerk maken na school, soms liep er 1 leraar te surveilleren bij 3 klassen , wat een keet!!! Maar ja wat wil je ook als Johnny Jaarsveld erbij zit. Stiekem roken op het plein. 
 

Opkomst van de beat muziek. Een aantal jaren terug een leuke reünie gehad in de Vereniging.
Minder leuk, "strafwerkklas" op zaterdagmorgen.

Jan Willem Theunissen :  (1969)

Strak beleid. Snoep halen bij Nas . Van schoolplein glippen, roken op de hoek. Leraren als De Bok, Goofy, Brammetje

Peter Jansen . (1969)
Goede school. Het meest staat me nog bij: Janssen, Coenen, Hartelo... eruit !! en zaterdag strafklas !!

Paul van Hemert,  (1968)

Die verdomde strafklas. Al om 8.00 uur naar school. Na school naar de huiswerkklas.
Pas om 18.00 uur thuis. Resultaat blijkens gehouden reünie in 1993: Bijna iedereen heeft er een aardige baan aan over gehouden.

Olav van Beek (1968)

Het uitdelen van de boeken aan het begin van het jaar.....wie heeft pagina 23 nog niet?? hier!
De ruzies en ellende met de heer van Bokhoven...ik ben na 2 jaar met veel ellende vertrokken naar een andere school waar het niet zo'n puinhoop was.

Martin Huijbers (1967)

Strenge school. Resultaten waren belangrijk. Laatste schooljaar 2 leraren overleden; dhr Straatman en dhr Peters die in onze klas een hartaanval kreeg.

Hans Janssen Groesbeek (1967)

Engels door de hr.Klerx. Frans door de hr.Schuurmans .  Duits door de grote mopperkont dhr.Bokhoven. Ook zaterdags moesten we hier naar school. Het sportlokaal was in een zijstraat van de schoolstraat. Tijdens de jaren overleden kort na elkaar 2 leraren.  Een van die leraren had een zoon op school.

Henk Manders  (1966)

Een echte jongensschool. Strenge leraren, de heer Schuurman, Goofy, de heer Hendriks, de heer van Bokhoven, de heer Straetman, de heer Peters.  Jammer dat er geen gelegenheid was voor de jongens om te pauzeren. Onder de rook van de Dobbelman zeepfabrieken. Het kon sneeuwen in de zomer. Daar heb ik de vreemde talen goed geleerd. Ik ben ze eeuwig dankbaar.
Hard moeten werken. Een huiswerkuur na school. Ook zaterdagochtend school.

Ik ben nu zelf leerkracht in het westen van Nederland. Denk vaak aan die zware tijd terug.
Veel geleerd , weinig gezelligheid. Helaas toen ik naar In Via ging stierf de heer Peters voor de klas en de heer Straetmans is een jaar later gestorven.

Harrie Wilems (1962-1966)

Veel, veel geleerd. Achteraf erg nuttig gebleken. Alle leraren staan me zo nog voor de geest alsof het gisteren was.

Vrienden: Jan Roelofs, Sjaak Didden, Neven Kleisterlee. Nooit meer iemand gezien of gehoord.

Joep Reijers  (1962-1965)

Strafklas, Heintje, Goofy, De Teef, Clerkx, v.d. Bruggen, Peters, Bokhoven, Schuurmans, Stapelkamp, de rijen op de speelplaats, zaterdag ochtend naar school: kortom legerdiscipline op een jongens- school. Een foto is er helaas nooit gemaakt. Onnodige franje. Ik heb er nooit genoten, wel (te) veel geleerd.

Jacques Janssen (1964)

De derde klas met klasse leraar Klerx. We hadden een goed voetbalteam en daarom bleef ca 70 % zitten.  "Heintje" floot de wedstrijden.

Joop Houterman (1963)

In de rij op het schoolplein en de strafklas. waar ik regelmatig vertoefde

Hennie Jansen (1957)

Niet zo veel herinneringen, ook slechts 1 jaar op die school gezeten.
Ik herinner mij nog Swartjes uit Weurt of Ewijk en de rest is uit het geheugen gewist.

André Schuijffel (1957)

Favoriete herinneringen heb ik nauwelijks. Ik was maar een jaar op deze school. Met sommige klasgenoten heb ik wel enig contact gehad, maar door de korte tijd is daar weinig meer van blijven hangen. Van het leraren team kan ik me nog alleen een man herinneren met de bijnaam "Toon de blazer". Er werd nogaleens minachtend over hem gesproken, maar in mijn herinnering was het een aardige man die zich makkelijk van zijn stuk liet brengen door leerlingen met een zeer beperkte moraal.

Henk Hofman (1969 )

Ik kan ze ook nog allemaal goed herinneren. Brammetje, Goofy, Bokkie, Schuurtje, Heintje. Dat waren nog eens leraren!! Dat realiseerde ik me toen niet zo, maar ze hielden van dicipline en af en toe de teugels weer wat losser. Ik was best wel eens jaloers op die jongens uit Beuningen, Ewijk, zoals de broeders Loeffen. Die hadden altijd een excuus als ze weer eens te laat waren. De BRUG stond OMHOOG


Jan van Ophuizen (1967-1971)

Favoriete Sport was tijdelijk het bevochtigen van papier van een kladbok tot prop en dit tegen het schoolbord te werpen....dat bleef plakken.( grote hilariteit )
De docent had de hele week de tijd ( en macht ) om je zaterdag in te vullen. Strenge school met het ": grootste tuig van Nijmegen. Werd je niet toegelaten op een andere school dan kon je altijd nog naar de Schoolstraat, werd mij gezegd.....mooie tijd.

Erik van Ewijk ( 1966-1971)

Incident tijdens de godsdienstles, de leraar (door ons Rudy Lubbers genoemd) sloeg eerst Fons de Poel (jawel) met zijn kop op tafel, deze protesteerde, waarop Rudy zijn tas zo hard op tafel sloeg, dat een flesje chocomel, dat in de tas zat, brak en alles onder de chocolademelk zat. De leraar is kort na dit incident vertrokken.

Hans Hartelo ( 1965-1969)

Ik maakte me nooit zo druk om de strafklas, ik had toch meestal 2 a 3 weken tegoed. Als ik mij goed herinner heb ik het weleens preventief gehad, dus voordat ik iets gedaan had. Toch komt bij mij de school over als een solide opleiding en heb ik genoten van mijn schoolperiode.

 

 

Home