Reünie van de M.U.L.O. Schoolstraat 6 te Nijmegen

docenten

home | | voorwoord | | leerlingen | | foto's | | anekdotes

aanmelden | | contact

Ga naar overzicht St.Josephscholen volgens dhr. Jos Beke

Ga naar speech Jan Clerx nov. 1993

Ga naar les rooster ,ook de zaterdag!, en repetitierooster van Martien de Beijer 1967-1968

Ga naar schoolregelement opgesteld door directeur Jan Bokhoven

Docenten: weet je aanvullingen? mail ze via contact!

Voornaam Achternaam Bijnaam Gaf les in de vakken Status Komt op
Martin  Beijer, de (1946)   Nederlands . Aardrijkskunde leeft nog  Reunie, ja
  Bergh, van   Sport ( ca 1952) overleden   
Jan  Bokhoven,van (1917) De Bolle en De Bok  Duits, Engels, (wiskunde??) ,Directeur leeft nog   
  Braam  Brammetje  Geschiedenis overleden   
  Bruggen, van der Buukie  Directeur  overleden   
  Bruin , de   Duits  ?   
Jan  Clerx    Frans  overleden   
Ad  Enders (1942)   sport (1964-1969) leeft nog  Reunie,ja 
  Erp, van De Erwt Engels, Nederlands overleden   
  Eurlings  Eutje    overleden  
  Ewald        
  Geertsen  Goofy  geschiedenis, aardrijkskunde  overleden   
  Haan, de    Frans  ?   
  Hendriks De Stier Algabra overleden   
Pater Hendriks    Godsdienst en maatschappijleer  overleden  
  Hendriks (geb 1910) Heintje (lang en mager)   overleden  
Theo  Hendriks (geb 1931)  Heintje (klein en blond) Wis en natuurkunde, handelsvakken  leeft nog  Reunie, ja
E Hilgers De Mum Duits overleden   
J Hilgers De Puk (=kleintje) Directeur,lezen overleden   
  Hoefnagels   Sport overleden  
Theo  Klaassen   1-8-68 tm 1-8-71 leeft nog   
  Körmelink     overleden  
  Lindert, van  Janus Frans / Godsdienst / Geschiedenis/NL overleden  
  Niland (1902)     overleden  
Gerard  Oor G.Oor Natuur en wiskunde leeftnog Reunie,ja
Frans  Oor  F.Oor    leeft nog  Reunie, ja
  Peters  De Piet , Pietje  Wiskunde , B vakken. , Algebra overleden   
Frie Schuurmans  Schuurtje  Frans  overleden   
  Stapelkamp    Sport ( tot 1964) overleden   
Frans  Straetmans  De Teef  Nederlands , Duits overleden   
  Swiebel Uitje   overleden  
  Vliervoet   Frans overleden   
Rob Vliervoet     overleden  
Frans  Wesseling    Godsdienst en maatschappijleer  leeft nog  Verhinderd
Toon Zeegers  Toon de Blazer  Frans , Aardrijkskunde overleden   


3 leraren van de mulo op suveillance.

Foto van Joop de Koning ( 1930) 

Rij 1 boven 1 e Links: Fliervoet 2 Kateman 3 Peters 4 Schillings 5 De Boer 6 Van Lindert 7 Hendriks

Eij 2 onder 1 e Links : Hilgers (Mum) , 2 directeur J. Hilgers (Puk) 3 Van Erp (Erwt)

1959 klas 3 a op 8 mei. Rector Simkes geeft les. Foto van Henk Jaspers (
1943)

Op de foto, door mij gemaakt in klas 3A op 08-05-1959 zie je rector Simkens tijdens de godsdienstles.
De foto is gemaakt met diens toestemming. Het geeft een beeld van het schamele interieur van de school.
Er staan ook nog drie medeleerlingen op en daarvan herinner ik me twee bij naam.
Rechts op de foto, met het lichte overhemd, staat John Kennis en recht voor rector Simkens, met geruit overhemd, zie je Wim ten Westenend en links Rene Hofman.


 

Speech gehouden door leraar Jan Clerx  (1913-2002)  gehouden op de reünie van 23 november 1993 in de Vereeniging te Nijmegen voor de examenklassen 1968 en 1969.

Beste Jongens,

De tijd gaat erg snel, dat merken jullie wel en 't rijmt ook nog.

't Is mij een waar genoegen om jullie weer eens in goede gezondheid bij elkaar te zien. En vooral omdat ik hoorde dat jullie allemaal goed terecht zijn gekomen. Jullie horen nog tot de z.g. “Oude Garde” van de ouderwetse Mulo.

Ik wil hier gedenken de leraren en dat waren nog de echte leraren die van ons zijn heen gegaan, n.l. de heren Zegers, Peters, Straetmans, Braam en Geertsen. Dat waren steunpilaren van de oude Mulo en echte vaklui die van wanten wisten.

Er is de laatste 25 jaren veel veranderd door de z.g Mammoetwet. Veel dingen ten goede.

De leerlingen zijn heel wat mondiger geworden en een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, om dat op twee manieren te  begrijpen. Ten goede maar ook ten kwade.

Ik durf dat gerust te zeggen omdat ik uit ervaring weet dat de huidige Havo met zijn 5 vakken (dikwijls het z.g. pretpakket) niet kan tippen aan de vroegere Mulo B.

De jongens die deze hebben afgemaakt konden toen gemakkelijk wat tegenwoordig H.T.S. heet, volgen. Met de Havo van nu is dat er niet meer bij.

Tegenwoordig is er een stroming die langzamerhand weer terug wil naar het vroegere vakkenpakket.

Ik geef toe: 't was vroeger niet gemakkelijk (ik zie in mijn gedachten nog de oude z.g. strafklas). Het systeem was soms ook wel wat erg streng, zowel voor de leerlingen als ook de leraren. Maar ik blijf toch van mening dat het over 't geheel genomen goed gewerkt heeft.

Ik kan jullie dus oprecht feliciteren dat jullie nog de ouderwetse Mulo gevolgd hebben.

Aan jullie te zien is het resultaat goed geweest.

Ik wil vanaf deze plaats de organisatoren van deze reünie t.w. Jos Coenen, Ton Willems, Paul van Hemert, John van Jaarsveld en Charly Scanlon van harte bedanken voor het vele werk dat zij om dit te realiseren hebben verzet. Wees ervan overtuigd dat de aanwezige oud-leraren dit zeer op prijs stellen.

Ik hoop dat we verder een genoeglijk dag zullen beleven en dat oude contacten die weer hersteld worden, jullie ook veel vreugde zullen brengen.

Dank U.
==========

Bedankbrief van leraar Jan Clerx (1913-2002) nav de reünie van 23 november 1993 in de Vereeniging te Nijmegen voor de examenklassen 1968 en 1969.
===============================================================

Malden, 24 november 1993

Beste Jos

Je hebt mij met de organisatie van de Mulo reünie een groot plezier gedaan.
Ik heb grote bewondering voor al het werk dat door jou, je medeklasgenoten en ook door de diverse echtgenotes is verzet.
Alles was perfect geregeld.
Ik dank jullie daar hartelijk voor.

Vriendelijke groeten.

J.M. Clerx
===============================================================

Les rooster 1967-1968 van Martien de Beijer.
Ook op zaterdag was er nog les!!

Onderstaand repetitierooster ingezonden door Martien de Beijer

Schoolreglement 1968-1969 opgesteld door directeur Jan van Bokhoven.

Hieronder treft U een overzicht aan van de St. Josephscholen te Nijmegen, zoals de heer Jos Beke heeft uitgezocht. Het geeft u enig inzicht in de naamgeving van de school en hun directeuren.
Het kwam tot stand na een gesprek tussen Charlie Scanlon en dhr Beke in mei 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Josephschool, School straat 12 (Groenesteeg), glo, Armenschool
1897 Br. Quirinus (P.R.Wolters)
In 1909 is er sprake van een afd. A en een afd. B .

St. Josephschool, Schoolstraat 12, afd. A
1909 Br.Quirinus P.R. Wolters)
1912 Br. Damascenus (W. Burgers)
1917 A. van Straaten (in 1948 nog genoemd a Is hoofd)
1951 eerder? F.Marttin
1962 Opheffing van de school

St. Josephschool, Schoolstraat 6, afd. B
1909 Br. Realino (G. H. Göbbels)
1912 Br. Geruifus (A. Vester)
1914 Br. Guliëlmus fi. Kampers)
1917 J. A. Nillessen
1922 H. J. Prudon
1924 afd. B wordt opgeheven

St. Josephschool, Schoolstraat 6, ulo/mulo (vanaf 1968) mavo
1925 Th.W.Peeters: ulo
1926 Th. W. Peeters: ulo (en parallelklassen kweekschool tot 1931)
1940 J. Hilgers (mulo)
1956 H. A, van der Bruggen
1966 J. Peters
1967 A. van Bokhoven
1971 Overgedragen aan de stichting: 'De Westerheiling'.

St. Josephschool, Schoolstraat 14, vglo
1943 Th. Van Steen
1948 eerder? Verhuizing naar Stefanusstraat 82
1951 eerder? G. ten Dam
1957 Chr. Ingelbleek
1959 Ingelbleek krijgt goedkeuring voor de naam Mgr. Ariëns
1966 Gevestigd in gebouw Koninginnelaan 156
1968 School wordt opgeheven

Uit: J.Beke, De Josephscholen 1877-2002.
Schoolstraat Nijmegen
01-03-1897 oplevering school – wordt ‘buitenschool' genoemd.

26-01-1906 besluit bouw 2 e school aan de schoolstraat. Geldlening van ƒ 50.000 tegen 3 1/2 % voor 5jaar.
(JB – dit wordt de later ulo)

17-08-1906 Nieuwe school ingewijd. Twee wethouders aanwezig als blijk van waardering voor het kath. onderwijs. Wordt een modelschool genoemd: 4 lokalen boven, 3 beneden, refter voor de broeders. School heeft tot doel wetenschappelijke en godsdienstige vorming.

10-06-1908 er wordt gesproken over het instellen van een 8 e klas. (voor heel Joseph?)
10-01-1917 – broeders trekken zich terug op Kelfkensbosch. Beleid om meer kloosterling te kunnen zijn. Broeders verlaten ook de beide scholen aan de schoolstraat.

12-02-1917 schoolgeld ULO vastgesteld op 20 ct. Voor de Schoolstraat geldt een bedrag van 10 ct. (JB- nog geen erkende mulo)

10-01-1917 Bestuur wil van de Schoolstraat-B een ulo maken (naast een lagere school). Onderwijzers kunnen solliciteren. JB: Maar er komt voorlopig nog niets van

13-08-1917 Er wordt een nieuwe armenschool opgericht in de Bottelstraat. Kinderen van de Schoolstraat moeten naar de Bottelstraat, zo is de bedoeling. Kennisgeving via een advertentie in de Gld. School in de Bottelstr. wordt op 29-08 ingewijd en in gebruik genomen op 13-11-1917. Toespraak van Deken Van Son. Hoofd Bottelstr.: Pelser. 230 lle.

19-12-1923 School B in de Schoolstraat heeft 127 leerlingen (JB te weinig dus) A. heeft er 205. JB: speelt het oude imago van armenschool school B parten?

5-6-1924 Prudon krijgt ontslag op B

12-2-1923 kweekschool ondergebracht in B in 2 lokalen die leeg staan.

25-8-1924 Vergadering voorzitter/ secretaris en wethouder van onderwijs ten huize van de vz (deken Van Son). De vz. deelt de wethouder het besluit van het bestuur mede tot oprichting eener Ulo-school in de Schoolstraat –B en de noodzakelijkheid ervan. Het bestuur vraagt om de openstaande lokalen van de Schoolstraat B. Dit blijkt nu is een openbare school te zijn (??) en dus in handen van de gemeente. Akkoord bereikt.

5-8-1924 Raadsbesluit: Schoolstraat B naar Joseph. Toestemming om te starten met een 4 jklassen (4 jarig)

18-8-1925 (officieel op 10-9) start ULO

15-8-1925 Peters (eerste hoofd ULO) is met de hoogste klassen naar A'dam geweest.

Tellingen:
09-07-1928 Schoolstraat ulo 38 ll.
11-9-1928 Schoolstraat ulo143 ll (4 onderwijzers)

JB:
Er moet schoolgeld betaald worden op de ulo Ik weet niet hoeveel. Er is in de crisisjaren voortdurend ruzie met de gemeente over de hoogte van de gemeentelijke vergoeding voor het onderwijs. Gemeente betaalt midden jaren '30 nog ƒ13,59 per leerling. Draait dat terug naar ƒ12.02. Joseph in beroep bij gedep. Staten. Krijgt een beetje gelijk. Gemeente blijft het jaar daarop weer verlagen ƒ 10.09. Weer beroep.: verhoogd naar ƒ11,40 (18-7-1940). Al jaren is het bedrag van de vergoeding te laag om alle kosten van de school te dekken.

Er worden verzoeken van ouders ontvangen om vrijgesteld te worden van schoolgeld in haar geheel of een gedeelte ervan (genotuleerd in 1935)
Leesabonnement op de bibliotheek is te duur: 5 ½ ct. per boek!

19-3-1929: aanvraag door Hilgers van een fietsenrek voor het onderwijzend personeel. Crediet nodig van ƒ 200,-. Krijgt het.

16-12-34: Ulo Schoolstraat 213 leerlingen

22-9-38 Het bestuur gaar akkoord me gratis plaatsing van een ‘telephoon-toestellen'. De hoofden worden verzocht détails met de PTT te regelen.

Maart 1942
In de oorlog
In 1942 wordt de sfeer grimmiger. In februari beginnen de Waffen SS en de Nederlandse Jeugdstorm een propaganda actie. Ook de scholen raken hierin betrokken, omdat het verzoek bij hen binnenkomt affiches van deze organisaties op te hangen. Moet men dat weigeren? Mag men ze verwijderen als ze tegen de schoolmuur zijn aangeplakt? Al spoedig doet zich zo'n plak-actie op een van de Josephscholen voor. Neutraal notuleert de secretaris in de notulen: 'Op 24 maart jl. is op één van onze scholen een reclamebiljet opgehangen en verwijderd'. Het betreft de Schoolstraat, waar door een NSB-er in de gang platen waren opgehangen om de jongens aan te sporen zich bij de jeugdstorm aan te sluiten. De voorzitter van het bestuur, pastoor O'Reilly, en secretaris Bol komen, gealarmeerd door het hoofd, naar de school en trekken de affiches van de muur af. Beiden moeten daarop verantwoording afleggen tegenover de Duitsers. Het incident lijkt met een sisser af te lopen, maar blijkt enkele weken later voor de bezetters een motief te vormen om de deken van Nijmegen, pastoor. Teulings van de Groenestraatskerk, gevangen te nemen en naar het concentratiekamp Dachau over te brengen. Hij wordt hoofdverantwoordelijk gehouden.

De bisschoppen hebben inmiddels in een schrijven aangegeven hoe men in gevallen van ongewenste propaganda het beste kan handelen. De long wijst al zulke propaganda radicaal van de hand, maar om onnodige wrijving te vermijden, dringt hij aan om met tact op te treden. Men moet pas tot verwijderen overgaan als tactvolle aanpak geen resultaat oplevert.

Uit: J.Beke, De Josephscholen 1877-2002 p102-103

( Dat het hier om de ULO gaat en niet om de lagere school kun je afleiden uit het feit dat de propaganda voor deJeugdstorm gericht was op kinderen van 12 jaar en ouder- jb)

Home