Reünie van de M.U.L.O. Schoolstraat 6 te Nijmegen

Terug naar home foto's

home | | voorwoord | | docenten | | leerlingen | | anekdotes

aanmelden | | contact | | laatste nieuws

1967 Klas 1 a oktober 1967
01-Jan Ho ck 02-Kees Bourgondiën 03 Jan Schamp- 04- ?? 05-Gerrie Theunissen 06-Sjef Schillemans 07-  Ton Moors ? 08- Marcel Metselaars (+)  09- 10-Nico Remers  11- 12- 13- 14-Henk Leushuis 15-Ronny de Winter 16- 17-Beb Kuling 18-Bernard Ockeloen 19 20- ? 21- ?? 22-?? 23-Gerard Broeksteeg 24-Wim Peters 25- ?? 26- -Raymond van de Berg 27- Gilbert Brouwer  28-  Docent "Coco"  29-Leo Hartelo 30- ?? 31-?? 32- Sjaak Melsen 33-Jan Heijmans 34-Kees van Brakel 35- ?? 36- ?

Waar staat Jan Schamp?

MULO leerjaar '67-'68 Klas 1 a Welk nummer bent u?
Berry van den Akker – Raymond van de Bergh – Willie van den Berk –Kees Bourgondiën – Kees van Brakel – Gerard Broeksteeg – Gilbert Brouwer - ?? van Dijk – Gerard Dinnissen – Marcel Gerritsen – Louis Heiming – Wouter Hermsen – Jan Hijmans – Jan Hoek – Willie Holland – Gerard Jansen – Peter Janssen – Bep/Bert Kuling – Henk Lenshuis – Wim van Maren – Sjaak Melssen – Marcel Metselaars – Ton Moors – Bernard Oekeloen – im Peters – Erik van de Pol –Nico Remers – Jan Schamp – Jan van Schayk – Sjef Schilleman –Gerrie Teunissen – Hennie Veldhuizen - Ronnie de Winter