Reünie van de M.U.L.O. Schoolstraat 6 te Nijmegen

Voorwoord

home | | docenten | | leerlingen | | foto's | | anekdotes

aanmelden | | contact | | laatste nieuws

Ik zal mij even voorstellen. Jos Coenen is de naam, geboren op 21-01-1951 te Nijmegen IK woon thans in de binnenstad van Nijmegen.

In de jaren 60 woonden we op de Verl. Groenestraat 12 , tegenover het Canisiusziekenhuis.

Na de lager school werd het de R.K. ULO aan de Schoolstraat in 1964.Wij volgden er het no-nonsens regime.
Ik ben in de 2e klas blijven hangen en en heb in 1969 mijn diploma gehaald. Met aantekening Handelskennis, het latere Middenstandsdiploma.( 4 a)

Organiseren, improviseren, regelen en ritselen zat me toch in het bloed en al na enkele jaren wist ik dat ik na 25 jaar een reünie zou gaan organiseren.

Toen ik hiermee in september 1993 begon en enkele oude maten als John van Jaarsveld, Charlie Scanlon, Tonnie Willems, en Paul van Hemert als eerste belde was het hek van de dam.

Met de luidsprekende telefoon en een telefoonboek op tafel werden de ene schoolmaat na de andere opgespoord en gebeld. Zo wisten de meesten al vlug welk gek stel ze aan de lijn hadden. Binnen 1 maand hadden we meer dan 120 man opgespoord.

Het sneeuwbaleffect was enorm groot. Iedereen wist wel een of meerdere oud Mulo-ganger(s) te vinden.

Het waren de jongens die in 1967 in 3a-b en 4 a-b zaten en waar ik dus de meeste binding mee had.

Met hulp van de echtgenotes werd een lange zondagmiddag en avond genoten van het weerzien met een opkomst van meer dan 80%. 
Enkele leraren, Theo Hendriks (Heintje), Ad Enders (sport) en  Jan Clerx waren aanwezig en bleken nog verdomd goed te weten wie we waren. 
Foto's in dezelfde positie als in 1967 werden gemaakt.
Na 21.00 uur waren de partners van de heren welkom en zagen zij over wie hun man het de weken ervoor allemaal had gehad.
Het was een fantastisch evenement.

 

Vanwege de hoge doelstelling, ruim 20 jaar school a 2 klassen met gemiddeld 25 leerlingen, zijn er maximaal 1000 oud-leerlingen  op te sporen.
Al hebben we maar 50 % dan zijn dat er toch nog 500 mannen.

Jullie hulp is daarbij erg hard nodig en ook al kun je om een of andere reden niet komen, dan nog willen we je graag noteren op de scholierenlijsten, omdat anderen jouw naam wel noemen maar niet weten te vinden.
Wie weet, sta je straks als eerste te trappelen om binnen te komen om je oude schoolmaten te ontmoeten.

Een ding is zeker: De school die de naam gaf aan de straat is omstreeks 1980 gesloopt.

Echter wil je nog met pater Frans Wesseling, Theo Hendriks, Ad Enders en mogelijk wel meer docenten praten, ze hebben me beloofd om te proberen te komen.
Voor jou ! Dus meldt je snel aan.

Ook nu weer is de oude club mulo-maten bij elkaar gekomen en neemt samen de organisatie weer op hun schouders.
Tonnie Willems is onze computer-expert en heeft een mooi Acces programma gemaakt voor de registratie en samen met Charlie Scanlon heeft hij ook vele oud leerlingen en anderen benaderd.
Paul van Hemert was even druk met verhuizen en John van Jaarsveld met zaken in het buitenland, maar ieder verleent naar vermogen de nodige ondersteuning.

Inmiddels is de sneeuwbal zodanig aan het rollen dat we besloten hebben de reunie op zondag 20 maart 2005 te laten plaatsvinden.

Jos Coenen.


nieuwstraat 41, 6511 PT Nijmegen
Bereikbaar onder de volgende telefoonnummers:
024 322 1353
06 1880 4056
Tot ziens in 2005!

Home